Trường THCS Bằng Doãn đóng trên địa bàn Thôn 6 xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Trường được tái lập từ năm 2005 trên cơ sở  chia tách từ Trường THCS Phúc Lai theo ...